Kiedy USA i strefa euro zaczną podnosić stopy procentowe i jak zareaguje złoty?


O ile sama zapowiedź QE była relatywnym zaskoczeniem, to rynek odebrał jego skalę jako niewystarczającą… Szybki szacunek inflacji pokazał, że deflacja wcale nie zamierza się wycofać. Wynik wskaźnika cen towarów i usług detalicznych na poziomie -0,9% spowodował, że powróciły rozważania na temat pożądanego kierunku polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP.

Spadek wyniósł 5,7%, po wzroście o 4,9% miesiąc wcześniej… Ostatni odczyt wstępnego PMI w strefie euro wskazuje na utrzymująca się słabość gospodarki wspólnego obszaru walutowego. Kompozyt czyli łączny wskaźnik dla przemysłu i usług spadł z 52,1 do 51,4. Było to rezultatem pogorszenia się nastrojów zarówno w sektorze wytwórczym jak i usługowym… Przyszły tydzień rozpoczniemy od obrad Eurogrupy na temat finansowania dla Grecji.

fed posiedzenie 14.02

W dalszym ciągu to europejski dług korporacyjny, na którym… Inwestorzy w obawie przed pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną uciekają z oszczędnościami w bezpieczne Ciąg słabych zarobków opuścić europejskie zapasy ledwo się w tygodniu instrumenty. W czwartek Święta Dziękczynienia, najważniejsze amerykańskie indeksy silnie rosły. I średnich spółek, które odnotowały symboliczne wzrosty.

Co ze wzrostem stóp w USA?

W percepcji rynków finansowych takim oświadczeniem ciało to zanegowało decyzje o obniżeniu stóp procentowych… W przyszłym tygodniu warto przyglądać się danym z amerykańskiego rynku pracy oraz danym na temat dochodów i wydatków osobistych. Dane na temat nowych miejsc pracy oraz wniosków o zasiłek dla bezrobotnych pokazują poprawę na rynku pracy.Nie widać jej jednak w danych o wynagrodzeniach… Przyszły tydzień rozpocznie się od reakcji na dane z rynku pracy w USA, które zostaną podane w piątek, który jest dniem bezsesji. W tym tygodniu można jedynie dyskontować oczekiwania i jeżeli kierować się odczytem ADP, podanym w środę, to dane o zatrudnieniu w sektorach pozarolniczych powinny być słabe… 10 maja chiński bank centralny po raz trzeci w ciągu ostatniego półrocza obniżył stopy procentowe.

fed posiedzenie 14.02

Są nim oczywiście oczekiwania, że Fed bardzo zdecydowanie rozpocznie normalizację polityki monetarnej. Wodą na młyn stają się kolejne wypowiedzi członków FOMC, ale także dane makroekonomiczne sugerujące nakręcanie się spirali płacowo- cenowej w USA. Rynek pracy jest w znacznie lepszej kondycji, niż pierwotnie sądzono, a presja cenowa, nie tylko przyśpiesza, mocniej niż oczekiwano, ale także rozlewa się po całej amerykańskiej gospodarce. Z ubiegłotygodniowym, wysokim odczytem dynamiki cen konsumenckich rezonują m.in. Wczorajsze informacje o cenach producentów i podobnego scenariusza należy oczekiwać po dzisiejszej publikacji cen importu.

Rynek walutowy oczekuje w środę wystąpienia szefa FED

Ubiegły tydzień przyniósł kulminację strachu przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Seria nieco bardziej sprzyjających Brexitowi sondaży spowodowała paniczną wyprzedaż większości aktywów, z wyjątkiem tych najbezpieczniejszych, jak na przykład niemieckie obligacje skarbowe, których rentowność zeszła poniżej zera. Jeszcze bardziej, bo o kilkanaście punktów bazowych spadła rentowność obligacji Stanów Zjednoczonych, choć zbliżenie się do 1,5% rentowności nie jest tak spektakularne jak niemieckie -0,024% odnotowane w czwartek… Nic się nie stało, Polacy… Tak powtarzają sobie kibice naszej narodowej jedenastki po przegranym meczu z Portugalią.

  • Tak jak się spodziewano, rynek nie dostał żadnych nowych informacji.
  • Atak w momencie, gdy wszyscy o tym mówią z punktu widzenia strategicznego jest bez sensu.
  • WIG20 stracił 4,98%, mWIG40 zniżkował o 4,11%, a sWIG80 zakończył miesiąc niżej o 4,01%.
  • Wiele wskazuje na to, że skutki tego najbardziej odczuwalne będą w Polsce, a to z uwagi na niezwykle wysoki udział kredytów nominowanych w CHF…
  • Wszystko powinno zacząć wracać do normy w tym tygodniu, z mnóstwem danych ekonomicznych i protokołem FOMC z grudniowego posiedzenia.

Od początku roku narzekaliśmy na słabość warszawskiej giełdy w sytuacji, gdy inne parkiety dawały dobrze zarobić posiadaczom długich pozycji. Z zazdrością spoglądaliśmy na giełdę w Stambule, która odporna na zewnętrzne zawirowania szła do góry w zawrotnym tempie… Tydzień bez rekordu to tydzień stracony, w związku z czym amerykański indeks S&P500 ustanowił kolejny historyczny rekord.

Jej zdaniem nie należy przekładać tego, co robi amerykański Fed (czyli szybciej podnosić stopy procentowe) na politykę monetarną EBC. Dzień polska waluta rozpoczęła od niewielkiego osłabienia. Ciążyły jej mieszane nastroje na rynkach finansowych, cofnięcie kursu EUR/USD i narastająca od kilku dni lekka presja na osłabienie złotego. Pobyt Laserowy skupiony na ryzyku Omicron wokół Chin. Bez wpływu pozostały natomiast opublikowane przez GUS dane z rodzimego rynku pracy. W grudniu, zgodnie z prognozami ekonomistów, stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 6,2 proc. Coś podobnego może stać się już w tygodniu do 18 lutego, kiedy przedstawiciele FOMC, widząc wyprzedaże na rynku akcji, zaczną ciągnąć za cugle.

Kiedy USA i strefa euro zaczną podnosić stopy procentowe i jak zareaguje złoty?

Dzień, w którym agencja Moody’s opublikuje decyzję o ratingu wiarygodności kredytowej Polski. Zgodnie z popularnym przesądem zbieżność w czasie piątku i 13. Dzień ten okaże się pechowy albo dla tych, którzy założyli, że Moody’s obniży rating i sprzedali polskie obligacje, albo dla tych, którzy uznali, że obniżona będzie tylko perspektywa ratingu i jest to już zawarte w cenach…

Z raportu wynika, że sektor wydobywczy na razie nie zareagował na niską cenę ropy naftowej… W przyszłym tygodniu dowiemy się w końcu, czy Rada Polityki Pieniężnej uważa, że groźniejsza jest deflacja czy też bardziej obawia się o wzrost gospodarczy. Mediana przewidywań analityków to obniżka stóp o 25 punktów bazowych. To bezpieczny zakład, jest to bowiem standardowy, przynajmniej do tej pory, „kwant” zmian stóp w Polsce… Zasadniczo, jak widać na powyższym zestawieniu, dane są pozytywne. W środę w nocy mieliśmy okazję zapoznać się z protokołem z marcowego posiedzeniu FOMC, amerykańskiego odpowiednika polskiej RPP.

MBm nie gwarantuje dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Informujemy ponadto, że niniejsza publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych oraz że nie podlega ona zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli Fed w tym prezes banku centralnego Janet Yellen, według której marcowa podwyżka jest możliwa, o ile nie zawiodą najbliższe dane gospodarcze .

fed posiedzenie 14.02

Większość indeksów zakończyła ostatni tydzień nieznacznie ponad poziomem zamknięcia z poprzedniego piątku. Na fali zaskakująco dobrych wyników amerykańskich spółek za trzeci kwartał (zagregowane wyniki tych spółek, które zdążyły opublikować raporty kwartalne okazały się o… Miniony tydzień po raz kolejny rozczarował Przegląd handlowy na wrzesień Zysk jest $7 288 inwestorów, a wszystkie polskie indeksy znalazły się pod kreską. Od kilku tygodniu obserwujemy niewiele gorsze zachowanie… W ostatnim tygodniu główne indeksy giełdowe, zarówno w Polsce jak i na świecie, spadły. WIG20 stracił 4,98%, mWIG40 zniżkował o 4,11%, a sWIG80 zakończył miesiąc niżej o 4,01%.

Przyszły tydzień zaczniemy od bilansu handlowego Chin. Poprzedni odczyt wypadł słabo głównie z powodu marnej dynamiki eksportu ale wyniki Chińskiego eksportu są zwyczajowo słabe w pierwszym kwartale i analitycy oczekują podwojenia się salda bilansu handlowego w maju do ponad 62 mld USD… Wszystkie wydarzenia kończącego się tygodnia zostały zepchnięte na drugi plan przez wniosek Grecji o odroczenie piątkowej płatności wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W pierwszym odruchu przedstawiciel tej instytucji określił propozycje premiera Ciprasa jako nie wchodząca w rachubę.

W bieżącym tygodniu warto oczekiwać handlu zdominowanego przez zmienność znaną z poprzedniego tygodnia i podporządkowanego tematom inflacji w USA, polityce Fed i wreszcie napięciu na linii Rosja-Ukraina. Odczyt inflacji PPI w USA i protokoły z ostatniego posiedzenia FOMC będą zapewne walczyły o uwagę z festiwalem prognoz na temat polityki Fed. Wojna Rosji z Ukrainą jest stale niewiadomą, ale akurat ryzyka z nią związane są ciągle większe dla giełd europejskich niż amerykańskich. Posiedzenie Rady Europejskiego Banku Centralnego mamy za sobą. Tak jak się spodziewano, rynek nie dostał żadnych nowych informacji.

Rynek transakcji pochodnych na stopę procentową nadal dyskontuje jedną obniżkę o 25 punktów bazowych… W drugim tygodniu roku na rynkach finansowych kontynuowane było odwracanie „Trump trades” z końca 2016. Inwestorzy najwyraźniej przemyśleli swoje działania z okresu po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i doszli do wniosku, że być może w pewnych sprawach przesadzili. Z całą pewnością zjawisko to dotyczy dolara amerykańskiego.

Tak słabej sesji nie mieliśmy od połowy grudnia, a nasze indeksy znalazły się wczoraj blisko dna giełdowej tabeli w Europie i na świecie. Analitycy sugerują jednak, by nie przywiązywać do tego większej wagi. Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami.

Początek ostatniego tygodnia rozpoczął się od ostrych spadków na giełdach europejskich oraz amerykańskich, na które w dużej mierze miały wpływ wydarzenia w strefie euro oraz brak finalnego rozstrzygnięcia problemu zadłużeniowego w Grecji… Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej 1 AHL1 – październik 2011 r. Marzec był okresem umiarkowanych wzrostów na rynku długu korporacyjnego. Po trzech pozytywnych miesiącach (grudzień 2011 – luty 2012) w marcu dynamika wzrostów wycen instrumentów dłużnych wyhamowała. Ostatecznie główny warszawski indeks zamknął się na niewielkich wzrostach. Sytuacja na warszawskim parkiecie przypomina tę z początku minionego roku, gdy obserwowaliśmy zdecydowanie lepsze zachowanie się małych i średnich spółek względem indeksu WIG20…

Podsumowanie tygodnia 09 – 13.02.2015 r.

Po gorących danych CPI, dane CME pokazały, że inwestorzy szybko wycenili 96% szans na to, że FED podniesie stopę procentową o 0,50% w marcu, a nie jak zakładano wcześniej o 0,25%. Dzień wcześniej prawdopodobieństwo podwyżki o pół punktu wynosiło 24%, a miesiąc wcześniej 7%. W poniedziałek wieczorem, polskiego czasu, odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie FED pod tytułem stóp procentowych. Chociaż terminarz spotkań był znany wcześniej to i tak dodatkowo kwestia Ukrainy uruchamia tryb paniki na rynku.

Gate (16. , Quant (579. i Fantom (1. we środę, 18 stycznia. Co się działo na rynku kryptowalut?. Bieżące ceny

Nie wiadomo, czy będzie dziś podwyżka lub jej wyraźna zapowiedź, ale jeśli pojawią się już teraz, to będzie to pewne zaskoczenie. W środę wieczorem amerykański bank centralny zdecyduje o stopach procentowych w USA i dalszym drukowaniu miliardów dolarów. Ekonomiści czekają na wieści zza Oceanu ze zniecierpliwieniem.

Oczekiwania rynków były, moim zdaniem, nadmierne, i decyzja EBC rozczarowała inwestorów. Spodziewano się wyraźnych deklaracji w zakresie skupu obligacji rządowych krajów strefy euro w ramach rozszerzenia programu luzowania ilościowego… Nowy, 2015, rok zaczął się od bardzo ciekawych wydarzeń na rynku instrumentów dłużnych. Z całą pewnością na miano informacji numer jeden zasługuje zaserwowany nam przez Bloomberga przeciek o przygotowaniach EBC do rozpoczęcia skupu obligacji. Po prezentacji skutków skupu obligacji rządowych przez pracowników banku centralnego przygotowanej dla jego zarządu… W zeszłotygodniowym tekście wyraziliśmy niejakie zdziwienie ogłoszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej końca cyklu obniżek stóp procentowych.

Podczas dwudniowych obrad, które rozpoczną się 2 lipca, RPP będzie miała o czym dyskutować. Kąśliwie można zauważyć, ze będzie to zapewne bardzo grzeczna i prowadzona literacką polszczyzną dyskusja. Co prawda przedstawiciel BOR w jednej z gazet zachwalał salę, w której odbywają się posiedzenia polskich władz monetarnych, jako jedna na najlepszych w Polsce… Inwestorzy na całym świecie odetchnęli z ulgą kilka razy w ubiegłym tygodniu. Początek zeszłego tygodnia przyniósł kontynuację spadków na większości rynków rozwiniętych.


Leave a Reply

Your email address will not be published.